Prof dr Ivan Vukorep

Posljednji pozdrav našem dragom Profesoru...

Prof. dr. Ivan Vukorep

 

Rodjen je 16. 09. 1938 godine u Hutovu, općina Neum. Od 1941. godine sa obitelji živi u Ćilipima, općina Dubrovnik, gdje završava i osnovno obrazovanje. Srednju šumarsku skolu za krš u Splitu završava 1956 godine, te odmah potom upisuje Šumarski fakultet u Sarajevu na kojem diplomira 1961 godine. Kratko je radio u Šumskom gospodarstvu Travnik i od pocetka 1963. godine zaposlio se kao stalni asistent na predmetu Pedologija na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, gdje stalno radi do 1991 godine.

Postdiplomski studij iz pedologije zavrsava 1966 godine na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, kada iste godine odlazi na specijalizaciju u S.R. Njemačku, gdje doktorira 1969 godine na Šumarskom fakultetu Hann. Münden, sveučilista u Göttingenu.

Godine 1972  izabran je za docenta, potom za izvanrednog profesora i 1986 za redovnog profesora na predmetu Pedologija na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

Osim nastavničke aktivnosti na dodiplomskom i postdiplomskom studiju intenzivno se bavio sa znanstvenom-istrazivačkim radom iz oblasti ekosistemskih istraživanja, kemije tla i fertilizacije u šumarstvu, te geografijom tala.

Sudjelovao je na mnogim domaćim i inozemnim znanstvenim skupovima sa prilozima (svijetski pedološki kongresi u Moskvi i Hamburgu).

Kartografijom tala i šumskih ekosistema (tipova šuma) bavio se od 1964 godine i to uglavnom šumsko gospodarskih jedinica u Republici Bosni i Hercegovini.

Od ljeta 1991 godine radi i živi  u Saveznoj republici Njemačkoj na Institutu za pedologiju i ishranu šuma Šumarskog fakulteta sveucilišta u Göttingenu.

Od 1.1. 2000. godine nalazio se u mirovini.