Pripremna nastava za polaganje kvalifikacionog ispita

Šumarski fakultet u Sarajevu organizuje pripremnu nastavu za polaganje kvalifikacionog ispita iz matematike i biologije za upis studenata u I (prvu) godinu studija u školskoj 2014/2015.godini.

Pripremna nastava počinje 23.06.2014.godine i traje do 27.06.2014.godine, a održaće se u prostorijama Fakulteta, prema oglašenom rasporedu.

Cijena pripremne nastave je 200 KM, odnosno 100 KM po predmetu (Biologija – Matematika), a uplata se vrši na transakcijski račun Fakulteta broj: 3389002207928948 Uni Credit Bank. U cijenu je uračunata i skripta.

Kandidati podnose prijavu prisustvovanja nastavi Studentskoj službi Fakulteta, Zagrebačka 20., do 20.06.2014.godine do 13 sati.

 

Sve informacije se mogu dobiti na telefon: 033 812 490. 

Obavještenje u word formatu možete preuzeti ovdje.  

                                                                                                                        IZ SEKRETARIJATA FAKULTETA