Prijem kandidata u I godinu I ciklusa studija

Odluku Vijeća Fakulteta o prijemu i upisu kandidata i preliminarne rang liste možete preuzeti na linkovima ispod:

Odluka Vijeća fakulteta


Preliminarne rang liste primljenih kandidata