Prijave završnih ispita za ljetnji semestar

OBAVJEŠTENJE O PRIJAVI ZAVRŠNIH ISPITA ZA LJETNI SEMESTAR U STUDIJSKOJ 2018/2019. GODINI (redovni i popravni ispitni rok) - za studente u obnovi koji slušaju i polažu predmete iz naredne godine studija tzv. kolizija

 Obavještavaju se studenti u obnovi koji su slušali tzv. kolizione predmete iz naredne godine studija da su obavezni da predaju prijave za ispite iz tih nastavnih predmeta. Period prijave ispita odnosno predaje prijava za kolizione predmete Studentskoj službi je:

-         za redovni ispitni rok od 13.06.2019. - 20.06.2019. godine.

-         za popravni ispitni rok od 27.06.2018. - 04.07.2019. godine

Prijave za ispit se mogu preuzeti u Studentskoj službi.

Nakon datog perioda nikakva naknadna prijava neće biti moguća.

  Studentska služba, 10.06.2019. godineOBAVJEŠTENJE O PRIJAVI ZAVRŠNIH ISPITA ZA LJETNI SEMESTAR U STUDIJSKOJ 2018/2019. GODINI (redovni i popravni ispitni rok) - JUNI/JULI 2019. GODINE

 Obavještavaju se studenti da će Informacioni sistem Studentske službe (ISSS) biti otvoren za  prijavu završnih ispita i to:

-         za redovni ispitni rok od 13.06.2019. godine do 20.06.2019. godine.

-         za popravni ispitni rok od 27.06.2019. godine do 04.07.2019. godine

Studenti su obavezni da prijave  ispite da bi mogli pristupiti polaganju istih. U slučaju bilo kakvih poteškoća pri prijavi ispita javite se u Studentsku službu Fakulteta.

Nakon datog perioda nikakva nadnadna prijava neće biti moguća.

Da bi se izborni predmeti prijavili za polaganje ispita - odnosno da biste iste mogli vidjeti u ispitima koje prijavljujete potrebno je da izaberete rubriku studij - izborni predmeti, te da prvo odaberete izborne predmete koje ste slušali. Nakon što odaberete izborne, dalje ih prijavljujete kao i ostale predmete u rubrici prijava ispita.

VAŽNO: Kako je veliki broj studenata kontaktirao Studentsku službu vezano za to što ne vide prijavljene ispite daje se sljedeće objašnjenje:

Prijavljene ispite na ISSS-u možete vidjeti sve dok su ispiti otvoreni studentima za prijavu. U trenutku kada Studentska služba zatvori ispite za prijavu studenti nemaju više mogućnost provjere prijavljenih ispita.

Iz tog razloga se i studentima preporučuje da prilikom prijave ispita kliknu na opciju prijavljeni ispiti i provjere da li su prijavili sve ispite.

Po zatvaranju ispita za prijavu profesorima se otvara mogućnost da vide prijavljene studente na svojim predmetima.

 

Studentska služba, 10.06.2019. godine