PRIJAVA TEME ZAVRŠNOG RADA II CIKLUSA STUDIJA

OBAVJEŠTENJE

PRIJAVA TEME ZAVRŠNOG RADA II CIKLUSA STUDIJA

 

Prijavu teme Završnog rada II ciklusa studija, u akademskoj 2017-18. godini, studenti dogovaraju sa mentorom i predaju popunjene prijavne obrasce PZR II-1, PZR II-2 i PZR II-3 najkasnije do 19. 01. 2018. godine.

 

Studentska služba