PRIJAVA TEME ZAVRŠNOG RADA II CIKLUSA STUDIJA

OBAVJEŠTENJE

PRIJAVA TEME ZAVRŠNOG RADA II CIKLUSA STUDIJA

 

Prijavu teme Završnog rada II ciklusa studija, u akademskoj 2016-17. godini, studenti trebaju dogovoriti sa mentorom i predati popunjene prijavne obrasce PZR II-1, PZR II-2 i PZR II-3 najkasnije do 21. 02. 2017. godine.

 

Studentska služba