Prezentacija Erasmus programa na Šumarskom fakultetu

Obavještavamo studente da će prezentacija Erasmus programa biti održana 18. 12. 2014. godine u 12.00h u Sali 102 Šumarskog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu. 

Univerzitet u Sarajevu je u akademskoj 2014/2015. godini ostvario pravo učešća u svim projektima odobrenim u posljednjem krugu Erasmus Mundus Action II programa. Time je Univerzitet u Sarajevu jedina institucija sa područja zapadnog Balkana koja je učestvovala/učestvuje u svih 19 dosadašnjih Erasmus Mundus projekata, od 2008. godine do danas. Novi projekti su SIGMA, Euroweb, SUNBEAM i GreenTech. Pored ovih, raspisani su konkursi i za JoinEU-SEE PENTA (drugi krug) i ERAWEB, što čini ukupno 6 projekata Erasmus Mundusa. Time je studentima sva tri ciklusa studija, kao i studentima predbolonjskog sistema studija, nastavnicima i saradnicima Sarajevskog univerziteta omogućen studijski i stručni boravak na više desetina univerziteta iz zemalja članica Evropske unije.