Preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u studijskoj 2018/2019

Obavještenje o Preliminarnoj rang listi kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u studijskoj 2018/2019. godini - prvi prijavni/upisni rok

Vijeće Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na svojoj XXI sjednici održanoj 10.07.2018. godine usvojilo je Izvještaj Komisije za provođenje postupka zbrajanja bodova za prijem i upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Šumarski fakultet u Sarajevu u studijskoj 2018/2019. godini i za sačinjavanje preliminarne rang liste i priloženu preliminarnu rang lista kandidata za upis u I (prvu) godinu I ciklusa studija za oba odsjeka u studijskoj 2018/2019. godini za prvi prijavni/upisni rok.

Preliminarna rang lista kandidata za upis u I (prvu) godinu I ciklusa studija za oba odsjeka u studijskoj 2018/2019. godini objavljena je na oglasnoj ploči za studente I godine I ciklusa studija Šumarskog fakulteta u Sarajevu, kao i na ulazu u zgradu Šumarskog fakulteta u Sarajevu dana,10.07.2018.godine u 12:30 sati.

 

Studentska služba