Preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija u studijskoj 2018/2019. godini

Obavještenje o Preliminarnoj rang listi kandidata za upis u prvu godinu drugog  ciklusa studija u studijskoj 2018/2019. godini

 

Vijeće Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na svojoj II elektronskoj sjednici održanoj 09.10.2018. godine usvojilo je Izvještaj Komisije za provođenje postupkazbrajanja bodova za prijem i upis kandidata u I godinu II ciklusa studija na Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2018/2019. godini i za sačinjavanje preliminarne rang liste.

Preliminarna rang lista kandidata za upis u I (prvu) godinu II ciklusa studija za oba odsjeka u studijskoj 2018/2019. godini objavljena je na oglasnoj ploči Šumarskog fakulteta u Sarajevu, dana, 10.10.2018.godine u 09:30 sati.

 

Studentska služba,10.10.2018.godine