Predstavnici Šumarskog fakulteta i UŠIT-a F BiH posjetili Šumarski fakultet "Sulejman Demirel Univerziteta u Isparti (Turska)

Dekan Šumarskog fakulteta u Sarajevu Prof. Dr Mirza Dautbašić, Prodekan za naučno-istraživački rad i finansije Prof. Dr Ćemal Višnjić i Predsjednik Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine Doc. Dr Ahmet Lojo posjetili su Šumarski fakultet Univerziteta "Sulejman Demirel" u Tsparti, Turska, gdje ih je dočekao Dekan fakulteta Prof. Dr Cahit Balabanli sa saradnicima. Prilikom posjete predstavnici oba Fakulteta su zaključili da dosadašnju saradnju treba ozvaničiti potpisivanjem Ugovora o saradnji na nivou Univerziteta te krenuti u pripremu i realizaciju zajedničkih projekata u narednom periodu.