PREDAVANJE O OPASNOSTIMA OD MINA

Na Šumarskom fakultetu, održano je predavanje o opasnostima od mina, načinu njihovog uklanjanja i obilježavanja na terenu.
Pripadnici SFOR-a i Oružanih snaga BiH, održali su veoma zanimljivo predavanje o opasnostima od mina i neeksplodiranih eksplozivnih sredstava. Studenti -budući šumarski stručnjaci, koji će veći dio karijere provesti na terenu, gdje je mogućnost nailaska na mine vrlo realna u današnjim uslovima, pokazali su veliki interes za ovo predavanje.
Šumarski fakultet se i ovim putem zahvaljuje pripadnicima SFOR-a i Oružanih snaga BiH na izdvojenom vremenu za ovu edukaciju.