POZIV ZA RAZMJENU STUDENATA

Poziv za razmjenu studenata u okviru ERASMUS programa kao i uslove za aplikante možete naći na slijedećem linku:
Call for applications 2016