Posjeta Ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Danas su u radnoj posjeti Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu boravili Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Prof. Dr. Elvir Kazazović i Pomoćnik ministra za visoko obrazovanje Sifet Kukuruz.

Ministar je upoznao domaćine sa aktivnostima u Ministarstvu, a koje se odnose na sektor Visokog obrazovanja te informirao prisutne sa planovima u narednom periodu, prije svega donošenje Pravilnika o plaćama, Pravilnika o raspodjeli budžetskih sredstava i Pravilnika o raspodjeli vanbudžetskih sredstava i o planiranim međunarodnim projektima.

Tokom posjete Dekan Šumarskog fakulteta Prof. Dr. Mirza Dautbašić sa saradnicima je upoznao goste sa istorijatom Fakulteta, trenutnim kadrovskim i finansijskim stanjem, odvijanjem nastavno naučnog procesa na Fakultetu, aktuelnim projektima te iznio probleme sa kojima se susrećemo u svakodnevnom radu.