Posjeta

Danas je na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, boravila delegacija Generalne Direkcije Turskih šuma. Ova radna posjeta, iskorištena je za analizu dosadašnje saradnje Direkcije sa Šumarskim fakultetom, UŠIT-om, kao i preduzećima Šumarstva u Bosni i Hercegovini. Takođe su razmotreni i pravci buduće saradnje između šumarskih stručnjaka iz Turske i Bosne i Hercegovine.