POLAGANJE ISPITA ZA STUDENTE PO SNPP-U

RASPORED POLAGANJA ISPITA ZA STUDENTE PO SNPP-U U JANUARSKO-FEBRUARSKOM ROKU 2017. GODINE

 

I termin januarsko-februarskog roka (09. 01. – 21. 01. 2017.)

Redni br.

Naziv predmeta

Broj prijavljenih studenata

Datum

Termin i sala

1

Uređivanje šuma

10

12.01.2017.

9:00; soba326

2

Uzgajanje šuma

8

11.01.2017.

9:00; sala 4

3

Fitocenologija sa tipologijom šuma/Fitocenologija

4

16.01.2017.

10:00; soba 112

4

Prirast i prinos šuma

6

18.01.2017.

10:30;soba 301

5

Dendrometrija

2

12.01.2017.

10:00; soba 302

6

Šumski nasadi i melioracije

5

13.01.2017.

10:00; soba 222

7

Tehnologija drveta

1

16.01.2017.

9:00:soba 307

8

Pedologija

2

25.01.2017.

9:00; soba 211

9

Šumarska entomologija/Entomologija

5

19.01.2017.

10:00; soba 205

11

Uređivanje bujica

3

17.01.2017.

10:00; soba 313

12

Dendrologija/Dendrologija egzote i kultivari

1

11.01.2017.

11:00; soba 110

13

Fiziologija biljaka

4

09.01.2017.

9:00; sala 2

15

Ekonomika šumarstva/Ekonomika u hortikulturi

1

09.01.2017.

13:00; soba 306

16

Specijalni proizvodi

5

16.01.2017.

9:00; soba 307

17

Zaštita šuma

3

19.01.2017.

10:00; soba 205

18

Šumske komunikacije

2

20.01.2017.

10:00; soba 311

19

Genetika sa oplemenjivanjem šumskog drveća

5

09.01.2017.

12:00; soba 221

20

Organizacija šumarstva

1

10.01.2017.

13:00; soba 305

21

Matematika

1

23.01.2017.

8:00; sala 4

   

 

 

 


RASPORED POLAGANJA ISPITA ZA STUDENTE PO SNPP-U U JANUARSKO-FEBRUARSKOM ROKU 2017. GODINE

II termin januarsko-februarskog roka (23. 01. – 03. 02. 2017.)

Redni br.

Naziv predmeta

Broj prijavljenih studenata

Datum

Termin i sala

1

Uređivanje šuma

7

02.02.2017.

9:00; soba 326

2

Uzgajanje šuma

7

25.01.2017.

9:00; sala 105

3

Fitocenologija sa tipologijom šuma/Fitocenologija

3

01.02.2017.

10:00; soba 112

4

Prirast i prinos šuma

5

25.01.2017.

10:30; soba 301

5

Šumski nasadi i melioracije

2

24.01.2017.

10:00; soba 222

6

Tehnologija drveta

1

27.01.2017.

9:00; soba 307

7

Pedologija

1

03.02.2017.

9:00; soba 211

8

Šumarska entomologija/Entomologija

4

26.01.2017.

10:00; soba 205

9

Uređivanje bujica

1

31.01.2017.

10:00; soba 313

10

Dendrologija/Dendrologija egzote i kultivari

2

25.01.2017.

12:00; soba 110

11

Fiziologija biljaka

2

23.01.2017.

9:00; soba 217

12

Specijalni proizvodi

2

27.01.2017.

9:00; soba 307

13

Zaštita šuma

2

26.01.2017.

10:00; soba 205

14

Genetika sa oplemenjivanjem šumskog drveća

3

23.01.2017.

8:00; soba 221

15

Organizacija šumarstva

1

01.02.2017.

14:00; soba 305

 

 Prodekan za nastavu