Pokretanje međukatedarske suradnje u znanstvenoj oblasti uređivanja šuma i planiranja gazdovanja šumama

Od 27.10 do 29. 10. 2016. godine u Nastavnom objektu "Čavle" Šumarskog Fakulteta u Sarajevu, na Igmanu, održan je skup pod nazivom:

Pokretanje međukatedarske suradnje u znanstvenoj oblasti uređivanja šuma i planiranja gazdovanja šumama - stanje i izazovi Sarajevo 2016.

Organizator skupa bio je Šumarski Fakultet, Univerziteta u Sarajevu, Katedra za uređivanje šuma i urbanog zelenila.

Skupu su se odazvali nastavnici i saradnici sljedečih fakulteta:
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani,
Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Šumarski fakultet Univerziteta „Sveti Kiril i Metodij“ u Skopju, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Skupu su također prisustvovali i direktori KJP " Sarajevo šume" i ŠGD " HErcegbosanske šume", Kupres.

Cilj ovoga skupa je bio: Iznalaženje mogućnosti buduće suradnje sudionika skupa. Prezentacija Katedri/zavoda, uposleni nastavnika i saradnika. Prezentacije rezultata najnovijih istraživanja te razmjena informacija povezanih s znanstvenim, nastavnim i stručnim radom u području planiranja gazdovanja između zavoda i katedri šest šumarskih fakulteta regiona.

Održane su prezentacije publikacija "Radovi Šumarskog fakulteta u Sarajevu", i "Naše šume".