Pohod na olimpijske planine

U sklopu aktivnosti projekta "Pohod na olimpijske planine", koji će se održati 21.12.2017. godine, a koji organizuje Međunarodni centar za mir (IPC) - Internacionalni festival Sarajevska zima u saradnji sa Skijaškim savezom Bosne i Hercegovine i Planinarskim savezom Bosne i Hercegovine. Cilj projekta je promocija sporta, kulturnog turizma i umjetnosti.
Jedna od aktivnosti promocije projekta održana je danas, 21.11.2017. godine kada je izvršeno pošumljavanje olimpijskih planina (Jahorina, Trebević, Igman, Bjelašnica), sa simbolične 34 sadnice. Takođe je održana press konferencija na kojoj je izvršeno zvanično predstavljanje projekta.
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, uzeo je učešća u ovim aktivnostima, pa su tako studenti Fakulteta izvršili pošumljavanje na olimpijskim planinama.