Početak nastave u zimskom semestru 2019-2020

UNIVERZITET U SARAJEVU
ŠUMARSKI FAKULTET

 

OBAVJEŠTENJE

Početak nastave zimskog semestra u studijskoj 2019/2020. godini za sve godine I ciklusa i za drugu godinu II ciklusa je

07. 10. 2019. godine

prema oglašenom rasporedu.

Nastava na prvoj godini II ciklusa počinje 14. 10. 2019. godine.

 

 

                                                                                             Prodekan za nastavu

                                             Prof. dr. Dževada Sokolović