Početak nastave u zimskom semestru

UNIVERZIETET U SARAJEVU

ŠUMARSKI FAKULTET

 

OBAVIJEST

Početak nastave u zimskom semestru za studente I ciklusa i II godine II ciklusa za studijsku 2018-19. godinu je

01. 10. 2018. godine prema oglašenom rasporedu.

Konkurs za upis studenata na II ciklus studija je produžen do 08. 10. 2018. godine.

Nastava za studente I godine II ciklusa počinje 08. 10. 2018. godine

 

 

                                                                                             Prodekan za nastavu

Prof. dr. Dževada Sokolović