Počeo 12 Simpozijum zaštite bilja u BiH

Juče je u Mostaru počeo 12 simpozijum zaštite bilja u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem. na Simpozijumu učestvuju i profesori sa Šumarskog fakulteta u Sarajevu. Simpozijum se održava u perodu od 03-05. 11. 2015. godine.

Povodom 70-og rođendana Prof. dr. sc. Milana Glavaša sa Zavoda za zaštitu šuma i lovno gospodarenje, Šumarskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, upućujemo najsrdačnije čestitke doajenu Zaštite šuma u regionu.

Dekanat Šumarskog fakulteta u Sarajevu