PLAN JAVNIH NABAVKI ŠUMARSKOG FAKULTETA

Odlukom Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu broj: 02-1218/17 od 14.02.2017. god., te Odlukom Vijeća Fakulteta broj: 01/6-3450/16 od 24.11.2016. god, odbren je Plan nabavki Šumarskog fakulteta za 2017 godinu.
Plan možete preuzeti na slijedećem linku:

PLAN NABAVKI 2017