Ovjera zimskog i upis ljetnog semestra

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE

- Ovjera zimskog i upis ljetnog semestra –

Obavještavaju se studenti prvog i drugog ciklusa studija da imaju obavezu da ovjere zimski i upišu ljetni semestar u školskoj 2015/2016. godini.

Rok za ovjeru zimskog i upis ljetnog semestra za studente koji su prvi put upisani je od 01.02.-12.02.2016.godine.

Za ovjeru je potrebno predati:

-Semestralni list od zimskog semestra (popuniti predmete iz zimskog semestra)

- Index sa potpisima nastavnika iz predmeta zimskog semestra

- Novi semestralni list za ljetni semestar

- Redovni samofinansirajući studenti treba da uplate II ratu školarine na račun Fakulteta broj: 3389002207928948 (dostaviti uplatnicu).

Rok za ovjeru zimskog i upis ljetnog semestra za studente u obnovi godine je od 22.02.-04.03.2016.godine

Za ovjeru je potrebno predati:

-Semestralni list od zimskog semestra (popuniti predmete iz zimskog semestra).

-Index sa potpisima nastavnika iz predmeta zimskog semestra

- Novi semestralni list za ljetni semestar

-Uplata druge rate školarine na račun Fakulteta broj: 3389002207928948 (dostaviti uplatnicu).

Molimo studente da se strogo pridržavaju datih termina za ovjeru zimskog semestra, jer nikakva naknadna ovjera neće biti moguća.

Studentska služba, 11.01.2016.godine