Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki integrisanog Univerziteta u Sarajevu za 2016 godinu

Odluku o usvanjanju Plana nabavki za 2016 godinu integrisanog Univerziteta u Sarajevu, kao i Plan nabavki Šumarskog fakulteta za 2016 godinu možet pogledati na linkovima ispod:

Odluka o usvajanju Plana nabavki 2016

Plan nabavki Šumarskog fakulteta za 2016