ODLUKA O PRODUŽENJU PRVOG UPISNOG ROKA

Na temelju zahtjeva Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo a u vezi sa postojanjem osnovane bojazni da bi u prvom upisnom roku kandidati sa područja Kantona Sarajevo mogli neopravdano biti dovedeni u nepovoljniji položaj, zbog različite dinamike izdavanja diploma srednjih škola, odnosno da bi mogla biti popunjena sva mjesta koja su prema Planu upisa predviđena za kandidate koji se finansiraju sredstvima iz Budžeta Kantona Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu svesrdno podržava stav Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo o produženju prvog upisnog/prijemnog roka na fakultetima/akademijama Univerziteta u Sarajevu do 29.06.2018. godine
Univerzitet u Sarajevu će u toku današnjeg dana na svojoj web stranici postaviti službenu obavjest o produženju prvog upisnog/prijemnog roka. Odluku o produženju prvog upisnog roka možete preuzeti na linku ispod:

ODLUKA O PRODUŽENJU PRVOG UPISNOG ROKA