Odluka o produženju drugog upisnog roka za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija

Odluku o produženju drugog upisnog roka za prijavu na Konkurs za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija možete preuzeti na linku ispod:

Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu