ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA

Odluku o poništenju postupka u postupku javne nabavke. "Usluge kalibracije vaga", možete preuzeti na linku ispod:

Odluka o poništenju postupka - Usluge kalibracije vaga