Odluka

Odluku o izmijenjenom režimu radnog vremena na Šumarskom fakultetu, u skladu sa Odlukom Univerziteta u Sarajevu broj 0101-3596/20 od 18.03.2020 godine, kao i tabelu rasporeda dežurstava na Šumarskom fakultetu, možete preuzeti na linkovima ispod:


Odluka 19.03.2020.


Raspored dežurstava na Šumarskom fakultetu u periodu od 20.03-31.03. 2020 godine