ODLUKA

Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na izmjene Akademskog kalendara sa kalendarom organizacije i realizacije studijskih programa na Univerzitetu u Sarajevu za studijsku 2018/2019. godinu, broj: 01-15/19 donesena na 1. elektronskoj sjednici Senata UNSA održanoj 07. 06. 2019. godine.

Odluka o izmjenama Akademskog kalendara za studijsku 2018-2019 godinu