ODLAZAK U ZASLUŽENU MIROVINU

Duogogodišnji radnik Šumarskog fakulteta u Sarajevu, redovni profesor Izet Čengić, danas je ispraćen u zasluženu mirovinu. U ovu svrhu, Dekan Fakulteta, Prof.dr Mirza Dautbašić, zajedno sa prodekanesom za nastavu Prof. dr Dževadom Sokolović, Šefom katedre za ekologiju šuma i urbanog zelenila Prof. dr Azrom Tahirović i Prof dr Safetom Gurdom, upriličio je mali prijem u Dekanatu fakulteta, gdje su se Profesoru Čengiću biranim riječima zahvalili na uloženom trudu i doprinosu u razvoju Šumarskog fakulteta i obrazovanju brojnih generacija studenata. Kolektiv Šumarskog fakulteta u Sarajevu, Profesoru Izetu Čengiću želi dobro zdravlje i uživanje u mirovini.