ODGAĐANJE NASTAVE

UNIVERZITET U SARAJEVU
ŠUMARSKI FAKULTET
 
OBAVIJEST
za studente VI semestra I ciklusa

 

U utorak 22. 05. 2018. godine predavanja iz nastavnog predmeta Organizacija poslovnih sistema u šumarstvu i Organizacija poslovanja u hortikulturi se odgađaju radi spriječenosti predmetnog nastavnika.

 

 

OBAVIJEST
za studente II semestra II ciklusa -Hortikultura

 

U utorak 22. 05. 2018. godine predavanja iz nastavnog predmeta Marketing, trgovina i tržište u hortikulturi se odgađaju radi spriječenosti predmetnog nastavnika.

 

Studenti će biti blagovremeno obaviješteni o terminima nadoknade.

 

 

 

                                                                       Prodekan za nastavu

Prof. dr. Dževada Sokolović