ODBRANE ZAVRŠNIH RADOVA II CIKLUSA

Datume i termine odbrane završnih radova II ciklusa studija možete preuzeti na linkovima ispod:


Datum odbrane završnog rada Belma Pilavić

Datum odbrane završnog rada Anida Lepić

Datum odbrane završnog rada Haris Ćirić