Odbrane završnih radova

 

  

Obavještenje o odbrani završnih radova II ciklusa studija

  

  •          Javna odbrana završnog rada II ciklusa studija kandidatkinje Semre Avdić,  bakalaureata/bachelora šumarstva pod naslovom "Karakteristike tržišta visokoobrazovne radne snage u šumarstvu Federacije BiH:odnos ponude i potražnje " " održati će se 06.02.2020. godine u 10:00 sati na Šumarskom fakultetu u Sarajevu (sala 102).

 

  •          Javna odbrana završnog rada II ciklusa studija kandidata Amela Mazalovića,  bakalaureata/bachelora šumarstva pod naslovom "Sociološki efekti uvođenja FSC certificiranja u JP “ Šume TK “ dd  Kladanj " održati će se 06.02.2020. godine u 11:00 sati. na Šumarskom fakultetu u Sarajevu (sala 102).

 

  •          Javna odbrana završnog rada II ciklusa studija kandidata Kemala Begića,  bakalaureata/bachelora šumarstva pod naslovom " Formiranje sipara na opožarenim  šumskim površinama –studij slučaja  " održati će se 10.02.2020. godine u 10:00 sati na Šumarskom fakultetu u Sarajevu (sala 102)  

 

  

            Studentska služba, 30.01.2020. godine