Odbrane završnih radova

Obavještenje o odbrani završnih radova II ciklusa studija

 

 

 

  • Javna odbrana završnog rada II ciklusa studija kandidata Dine Mekića, bakalaureata/bachelora šumarstva pod naslovom "Optimalizacija sekundarne mrže puteva u šumskom odjeljenju 67, GJ "Bistrica", ŠGP "Gornjevrbasko" " održati će se 11.10.2019. godine u 11:00 sati na Šumarskom fakultetu u Sarajevu (sala 102).

 

  • Javna odbrana završnog rada II ciklusa studija kandidata Amira Kršića, bakalaureata/bachelora šumarstva pod naslovom "Uticaj frekvencije pojavljivanja pojedinih razvojnih faza sastojine na biodiverzitet šuma na primjeru prašume ''Ravna vala'' na Bjelašnici" održati će se 11.10.2019. godine u 09:00 sati na Šumarskom fakultetu u Sarajevu (sala 102).

 

 

 

 

Studentska služba, 07.10.2019. godine