Odbrane završnih radova

Obavještenje o odbrani završnih radova II ciklusa studija

 

 

  • Javna odbrana završnog rada II ciklusa studija kandidata Aldina Jazvina,  bakalaureata/bachelora hortikulture pod naslovom "Analiza ponude i potražnje hortikulturnog sadnog materijala na području Kantona Sarajevo" održati će se 17.07.2019. godine u 11:00 sati na Šumarskom fakultetu u Sarajevu (sala 102).

 

  • Javna odbrana završnog rada II ciklusa studija kandidata Kenana Solakovića,  bakalaureata/bachelora šumarstva pod naslovom "Specifičnosti procesa certificiranja gospodarenja šumskim resursima na području Unsko - sanskog kantona" održati će se 17.07.2019. godine u 12:00 sati na Šumarskom fakultetu u Sarajevu (sala 102).

 

  • Javna odbrana završnog rada II ciklusa studija kandidata Vehida Čolaka,  bakalaureata/bachelora šumarstva pod naslovom "Istraživanje strukturnog i teksturnog diverziteta prašumskog rezervata "Ravna vala" na Bjelašnici" održati će se 19.07.2019. godine u 10:00 sati na Šumarskom fakultetu u Sarajevu (sala 102).

 

 

 

 

 

Studentska služba, 11.07.2019. godine