Odbrane završnih radova

Obavještenje o odbrani završnih radova II ciklusa studija

 

 

  • Javna odbrana završnog rada II ciklusa studija kandidata Amera Mehića,  bakalaureata/bachelora šumarstva pod naslovom "Prostor za rast i konkurentski odnosi stabala bukve u čistim sastojinama bukve" održati će se 01.07.2019. godine u 12:00 sati na Šumarskom fakultetu u Sarajevu (sala 102).

 

  • Javna odbrana završnog rada II ciklusa studija kandidata Ivana Topalovića,  bakalaureata/bachelora šumarstva pod naslovom "Specifičnosti procesa certificiranja gospodarenja šumskim resursima na šumsko – privrednom području ''Fojničko'' " održati će se 01.07.2019. godine u 13:00 sati na Šumarskom fakultetu u Sarajevu (sala 102).

 

  • Javna odbrana završnog rada II ciklusa studija kandidata Amira Kujovića,  bakalaureata/bachelora šumarstva pod naslovom "Potencijali za razvoj ekološkog turizma na području općine Novi Pazar" održati će se 01.07.2019. godine u 14:30 sati na Šumarskom fakultetu u Sarajevu (sala 102).

 

  • Javna odbrana završnog rada II ciklusa studija kandidata Harisa Lolića,  bakalaureata/bachelora šumarstva pod naslovom "Hrastova mrežasta stjenica Corythucha arcuata (Say) na području Bosne i Hercegovine" održati će se 10.07.2019. godine u 09:00 sati na Šumarskom fakultetu u Sarajevu (sala 102).

 

 

 

 

 

 

Studentska služba, 28.06.2019. godine