Odbrane završnih radova

Obavještenje o odbrani završnih radova II ciklusa studija

 

 

  • Javna odbrana završnog rada II ciklusa studija kandidatkinje Dalile Topić, bakalaureata/bachelora šumarstva pod naslovom "Kvantitativno određivanje fenolnih jedinjenja, antioksidativni potencijal i antimikrobna aktivnost metanolnih ekstrakata sjemena Laburnum anagyroides Medik" održati će se 05.04.2019. godine u 10:00 sati na Šumarskom fakultetu u Sarajevu (sala 102).

 

  • Javna odbrana završnog rada II ciklusa studija kandidata Martina Miličevića, bakalaureata/bachelora šumarstva pod naslovom "Uspijevanje i fenologija hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u pokusu Žepče" održati će se 08.04.2019. godine u 11:30 sati na Šumarskom fakultetu u Sarajevu (sala 102).

 

  • Javna odbrana završnog rada II ciklusa studija kandidata Adnana Velagića, bakalaureata/bachelora šumarstva pod naslovom "Analiza finansijskih obaveza šumsko-privrednog društva "Srednjobosanske šume" d.o.o. Donji Vakuf prema društvenoj zajednici" održati će se 08.04.2019. godine u 14:00 sati na Šumarskom fakultetu u Sarajevu (sala 102).

 

  • Javna odbrana završnog rada II ciklusa studija kandidata Saliha Mehića, bakalaureata/bachelora šumarstva pod naslovom "Potencijali za razvoj ekološkog turizma na području planine Vlašić" održati će se 08.04.2019. godine u 15:00 sati na Šumarskom fakultetu u Sarajevu (sala 102).

 

  • Javna odbrana završnog rada II ciklusa studija kandidatkinje Hasnije Zahirović, bakalaureata/bachelora hortikulture pod naslovom "Ocjena zdravstvenog stanja urbanog zelenila na području općine Donji Vakuf " održati će se 15.04.2019. godine u 14:00 sati na Šumarskom fakultetu u Sarajevu (sala 102).

 

 

 

 

 

 

Studentska služba, 29.03.2019. godine