Odbrane završnih radova

 

Obavještenje o odbrani završnih radova II ciklusa studija

 

  • Javna odbrana završnog rada II ciklusa studija kandidatkinje Selme Avdibegović,  bakalaureata/bachelora šumarstva pod naslovom "Ekonomsko-finansijska analiza poslovanja kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama ''Sarajevo-šume'' d.o.o. Sarajevo" održati će se 11.03.2019. godine u 10:00 sati na Šumarskom fakultetu u Sarajevu (sala 102).

 

 

  • Javna odbrana završnog rada II ciklusa studija kandidatkinje Emine Ganić-Bešir,  bakalaureata/bachelora šumarstva pod naslovom "Uticaj šumarske regulative na investicije u šumarstvu na području Srednjobosanskog kantona" održati će se 11.03.2019. godine u 11:00 sati na Šumarskom fakultetu u Sarajevu (sala 102).

 

 

  • Javna odbrana završnog rada II ciklusa studija kandidata Harisa Kalača,  bakalaureata/bachelora šumarstva pod naslovom "Uticaj propisanog načina premjera na greške izračunate zapremine oblog drveta jele (Abies alba Mill.)" održati će se 12.03.2019. godine u 13:00 sati na Šumarskom fakultetu u Sarajevu (sala 102).

 

 

  • Javna odbrana završnog rada II ciklusa studija kandidata Harisa Hota,  bakalaureata/bachelora šumarstva pod naslovom "Istraživanje uticaja obilježja stabala i staništa na variranje debljine kore jele na području Kantona 10." održati će se 15.03.2019. godine u 13:30 sati na Šumarskom fakultetu u Sarajevu (sala 102).

 

 

 

 

 

Studentska služba, 28.02.2019. godine