ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

ŠUMARSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

OBAVJEŠTAVA

 

Na Šumarskom fakultetu u Sarajevu zakazana je javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Kenana Zahirovića, magistra šumarstva, pod naslovom:

 

"Uzročnici truleži drveta smrče /Picea abies (L.) Karst./ na planini Zvijezda "

 

Odbrana će se održati 26. oktobra 2017. godine, sa početkom u 14:00 sati, u sali 4 na Šumarskom fakultetu, Zagrebačka 20., Sarajevo.

 

Doktorska disertacija se može pogledati u Biblioteci Fakulteta.

Pristup odbrani je slobodan.