Obilježavanje Međunarodnog dana šuma

U okviru obilježavanja 21 Marta - Međunarodnog dana šuma, studenti Šumarskog fakulteta danas su obavili čišćenje parka oko zgrade Fakulteta. U narednim danima, slične aktivnosti obaviće se i na Arboretumu Betanija.