OBAVJEŠTENJE ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA

 

Upis primljenih kandidata u I godinu I ciklusa studija na Šumarskom fakultetu u Sarajevu studijske 2018/2019.godine obaviti će se u periodu od 11.07.2018. do 20.07.2018.godine.

 

Za upis u I godinu studija potrebno je:

 

  1. UPLATNICA OD 30.00 KM – SVRHA - UPISNI MATERIJAL I INDEX. UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN BROJ:

3383 2022 5062 1169 - Primalac - Rektorat Univerziteta u Sarajevu .

 

  1. LJEKARSKO UVJERENJE (Izdato od strane Zavoda za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu, ul.Patriotske lige 36).

 

  1. Dvije fotografije (formata 4 x 6 cm)

 

  1. Dvije uplatnice na žiro račun Šumarskog fakulteta u Sarajevu broj:

       3389 0022 0792 8948 (Unicredit banka)                                      

-         Jedna uplatnica je za školarinu

100.00 KM – redovni studij

1.200,00 KM – redovni samofinansirajući

-         Druga uplatnica je za usluge biblioteke 30.00 KM

 

  1. Za osiguranje studenata 5.00 KM ( u gotovini – predati u Studentsku službu).

  

6. Uplata za upotrebu ISSS-a i to:

 

- 10,00 KM na račun Rektorata Univerziteta u Sarajevu

3383 2022 5062 1169 svrha uplate: upotreba ISSS-a

 

- 10,00 KM na račun Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

             3389 0022 0792 8948 Unicredit banka, svrha uplate: upotreba ISSS-a      

 

 

NAPOMENA: Studenti koji pripadaju kategoriji djece šehida/poginulih boraca, djeca ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djeca bez oba roditelja, a koji prvi put u studijskoj 2018/2019.godini upisuju određenu godinu studija oslobađaju se troškova školarine.

Prilikom upisa potrebno je donijeti potvrdu kojom se dokazuje pripadanje jednoj od gore navedenih kategorija.

DJECA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA OSLOBOĐENA SU PLAĆANJA OSIGURANJA.

 

 

                                                           Studentska služba, 10.07.2018.godine