OBAVJEŠTENJE ZA UPIS U II I III GODINU I CIKLUSA STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2017/2018. GODINI

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS U II I III GODINU I CIKLUSA STUDIJA U ŠKOL. 2017/2018. GODINI

 

Upis studenata u II i III godinu I ciklusa studija, kao i ovjera ljetnog semestra obaviti će se u periodu od 27.09.2017. do 06.10.2017.godine.

 

Za ovjeru je potreban semestralni list iz ljetnog semestra (popuniti predmete iz ljetnog semestra)

 

Za upis je potrebno:

-         upisni obrasci 1,5 KM (mogu se nabaviti u Studentskoj službi).

-         potvrda iz biblioteke o razduženju knjiga

-         uplatiti na račun broj: 3389 0022 0792 8948       (Unicredit banka)                                        

- Za upisninu (školarinu) studija 100.00 KM – redovni studij

               - Za upisninu (školarinu) 1.200,00 KM – redovni samofinansirajući

- Za usluge biblioteke 30.00 KM

 

- Za osiguranje studenata 5,00 KM ( u gotovini – predati u Studentsku službu).

 

- Uplata za upotrebu ISSS-a i to:

 

- 10,00 KM na račun Rektorata Univerziteta u Sarajevu

         3383 2022 5062 1169 svrha uplata: upotreba ISSS-a

 

- 10,00 KM na račun Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

         3389 0022 0792 8948 Unicredit banka, svrha uplate upotreba ISSS-a      

 

NAPOMENA: DJECA ŠEHIDA I PALIH BORACA, DJECA BEZ OBA RODITELJA I DJECA RVI SA PREBIVALIŠTEM RODITELJA U KANTONU SARAJEVO OSLOBOĐENA SU OBAVEZE PLAĆANJA UPISNINE.

DJECA ŠEHIDA I PALIH BORACA OSLOBOĐENA SU PLAĆANJA OSIGURANJA.

 

 

Studentska služba, 27.09.2017.godine