OBAVJEŠTENJE ZA UPIS U I GODINU I CIKLUSA STUDIJA

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS U I GODINU I CIKLUSA STUDIJA

 

Upis u I godinu I ciklusa studija na Šumarskom fakultetu u Sarajevu školske 2015/2016.godine obaviti će se u periodu od 01.09.2015.-22.09.2015.godine.

 

Za upis u I godinu studija potrebno je:

 

  1. UPLATNICA OD 30.00 KM – SVRHA - UPISNI MATERIJAL I INDEX (UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN BROJ:

161 000 000 896 00 95 – Raiffeisen bank d.d Sarajevo – Primalac -Univerzitet u Sarajevu ).

 

  1. LJEKARSKO UVJERENJE (Izdato od strane Zavoda za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu, ul.Patriotske lige 36).

 

  1. Dvije fotografije (formata 4 x 6 cm)

 

  1. Dvije uplatnice na žiro račun Šumarskog fakulteta u Sarajevu broj:

       3389 0022 0792 8948         (Unicredit banka)      

                                        

-         Jedna uplatnica je za upisninu (školarinu) studija 100.00 KM – redovni studij

1.200,00 KM – redovni samofinansirajući

-         Druga uplatnica je za usluge biblioteke 30.00 KM

 

  1. Za osiguranje studenata 5.00 KM ( u gotovini – predati u Studentsku službu).

 

6. Uplata za upotrebu ISSS-a i to:

 

- 10,00 KM na račun Rektorata Univerziteta u Sarajevu

             3383 2022 6633 3617, svrha uplata: upotreba ISSS-a

 

- 10,00 KM na račun Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

             3389 0022 0792 8948 Unicredit banka, svrha uplate upotreba ISSS-a      

 

NAPOMENA: DJECA ŠEHIDA I PALIH BORACA, DJECA BEZ OBA RODITELJA I DJECA RVI OSLOBOĐENA SU OBAVEZE PLAĆANJA UPISNINE.

 

DJECA ŠEHIDA I PALIH BORACA OSLOBOĐENA SU PLAĆANJA OSIGURANJA.

Studentska služba, 28.08.2015.godine