Obavještenje za upis u I godinu I ciklusa studijaUpis u I godinu I ciklusa studija na Šumarskom fakultetu u Sarajevu školske 2014/2015.godine obaviti će se u periodu od 01.09.2014.-22.09.2014.godine.

Za upis u I godinu studija potrebno je: 

  1.      UPLATNICA OD 30.00 KM – SVRHA - UPISNI MATERIJAL I INDEX (UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN BROJ:        161 000 000 896 00 95 – Raiffeisen bank d.d Sarajevo – Primalac -Univerzitet u Sarajevu). 

  1.      LJEKARSKO UVJERENJE (Izdato od strane Studentske poliklinike Sarajevo – Patriotske lige 36). 

  1.      Dvije fotografije (formata 4 x 6 cm) 

  1.      Dvije uplatnice na žiro račun Šumarskog fakulteta u Sarajevu broj:

               3389 0022 0792 8948         (Unicredit banka)                                

         - Jedna uplatnica je za upisninu (školarinu) studija 100.00 KM – redovni studij

               1.200,00 KM – redovni samofinansirajući

          - Druga uplatnica je za usluge biblioteke 30.00 KM 

  1.      Za osiguranje studenata 5.00 KM ( u gotovini – predati u Studentsku službu). 

  2.      Uplata za upotrebu ISSS-a i to: 

- 10,00 KM na račun Rektorata Univerziteta u Sarajevu  

               3383 2022 6633 3617, svrha uplata: upotreba ISSS-a 

- 10,00 KM na račun Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu  

               3389 0022 0792 8948 Unicredit banka, svrha uplate upotreba ISSS-a       

 

NAPOMENA: DJECA ŠEHIDA I PALIH BORACA SU OSLOBOĐENI PLAĆANJA OSIGURANJA I ŠKOLARINE (redovni studij).

 

 Studentska služba, 01.09.2014.godine