OBAVJEŠTENJE ZA UPIS U II GODINU II CIKLUSA STUDIJA –škol.2015/2016.godina

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS U II GODINU II CIKLUSA STUDIJA –škol.2015/2016.godina

 

Upis studenata u II godinu II ciklusa studija, kao i ovjera ljetnog semestra obaviti će se u periodu od 07.09.2015. - 25.09.2015.godine.

 

Za ovjeru je potreban semestralni list iz ljetnog semestra (popuniti predmete iz ljetnog semestra)

 

Za upis je potrebno:

-         upisni obrasci 1,5 KM (mogu se nabaviti u Studentskoj službi).

-         potvrda iz biblioteke o razduženju knjiga

-         uplatiti na žiro račun broj:

           3389 0022 0792 8948         (Unicredit banka)                                        

- Za upisninu (školarinu) studija 130.00 KM – redovni studij

               - Za upisninu (školarinu) 1.200,00 KM – redovni samofinansirajući

- Za usluge biblioteke 30.00 KM

 

- Za osiguranje studenata 5,00 KM ( u gotovini – predati u Studentsku službu).

 

- Uplata za upotrebu ISSS-a i to:

 

- 10,00 KM na račun Rektorata Univerziteta u Sarajevu

         3383 2022 6633 3617, svrha uplata: upotreba ISSS-a

 

- 10,00 KM na račun Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

         3389 0022 0792 8948 Unicredit banka, svrha uplate upotreba ISSS-a      

 

NAPOMENA: DJECA ŠEHIDA I PALIH BORACA, DJECA BEZ OBA RODITELJA I DJECA RVI OSLOBOĐENA SU OBAVEZE PLAĆANJA UPISNINE.

 

DJECA ŠEHIDA I PALIH BORACA OSLOBOĐENA SU PLAĆANJA OSIGURANJA.

 

Studentska služba, 04.09.2015.godine