OBAVJEŠTENJE ZA UPIS U I GODINU II CIKLUSA STUDIJA U ŠKOL.2017/2018. GODINI

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS U I GODINU II CIKLUSA STUDIJA U ŠKOL.2017/2018. GODINI

 

Upis studenata u I godinu II ciklusa studija na Šumarskom fakultetu u Sarajevu školske 2017/2018. godine obaviti će se u periodu 16.10.2017. - 18.10.2017.godine.

                                   Za upis je potrebno:

 

1. UPLATNICA OD 30.00 KM – SVRHA - UPISNI MATERIJAL I INDEX (UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN BROJ: 3383 2022 5062 1169 – Raiffeisen bank d.d Sarajevo – Primalac - Univerzitet u Sarajevu).

 

2. LJEKARSKO UVJERENJE (Izdato od strane Zavoda za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu, ul.Patriotske lige).

 

  1. Dvije fotografije (formata 4 x 6 cm)

 

  1. uplatiti na žiro račun broj:

           3389 0022 0792 8948         (Unicredit banka)                                        

- Za upisninu (školarinu) studija 130.00 KM – redovni studij

               - Za upisninu (školarinu) 1.200,00 KM – redovni samofinansirajući

               - Za usluge biblioteke 30.00 KM

 

5. Za osiguranje studenata 5,00 KM ( u gotovini – predati u Studentsku službu).

 

     6. Uplata za upotrebu ISSS-a i to:

 

   - 10,00 KM na račun Rektorata Univerziteta u Sarajevu

         3383 2022 5062 1169, svrha uplata: upotreba ISSS-a

 

   - 10,00 KM na račun Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

         3389 0022 0792 8948 Unicredit banka, svrha uplate upotreba ISSS-a      

 

NAPOMENA: DJECA ŠEHIDA I PALIH BORACA, DJECA BEZ OBA RODITELJA I DJECA RVI OSLOBOĐENA SU OBAVEZE PLAĆANJA UPISNINE.

DJECA ŠEHIDA I PALIH BORACA OSLOBOĐENA SU PLAĆANJA OSIGURANJA.

 

Studentska služba, 13.10.2017.godine