OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PREMA SNPP

UNIVERZITET U SARAJEVU

ŠUMARSKI FAKULTET

 

Sarajevo, 27. 02. 2019. godine

 

 

OBAVIJEST ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU

 

Obavještavaju se studenti koji studiraju po starom nastavnom planu i programu da će se aprilski ispitni rok održati u periodu od 01. 04. 2019. do 30. 04. 2019. godine u dva ispitna termina i to

I rok: od 01. 04 do 12. 04. i

II rok: od 15. 04. do 30. 04. 2019. godine

 

Studenti treba da se prijave u Studentsku službu u periodu od 04. 03. do 08. 03. 2019. godine kako bi se mogao napraviti raspored polaganja ispita sa preciznim datumima koji će biti oglašeni 15. 03. 2019. godine.

 

Nakon objavljivanja datuma ispita studenti treba da ispune i isprintaju ispitnu prijavu i predaju je u Studentsku službu najkasnije do 29.03.2019. godine

 

Studentska služba