OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU (PREDBOLONJSKOM)

 

Studenti koji studiraju po starom nastavnom planu i program obavezni su da uplate drugu ratu školarine do 04.03.2016.godine.

Uplatu II rate školarine izvršiti na račun Fakulteta broj: 3389002207928948 svrha: uplata druge rate školarine primalac: Šumarski fakultet

Jedan primjerak uplatnice obavezno dostaviti u Studentsku službu Fakulteta.

 

 

Studentska služba, 11.01.2016.godine