OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO SNPP(PREDBOLONJSKOM) ZA ONLINE PREUZIMANJE PRIJAVA ZA POLAGANJE ISPITA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU (PREDBOLONJSKOM) ZA ONLINE PREUZIMANJE PRIJAVA ZA POLAGANJE ISPITA

 

Formular prijave za polaganje ispita (za studente koji studiraju po predbolonjskom sistemu) možete preuzeti na novoj web stranici Univerziteta na linku http://eprijava.unsa.ba.

 

 

Studentska služba, 15.01.2018. godine