OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO SNPP

UNIVERZITET U SARAJEVU

ŠUMARSKI FAKULTET

 

Sarajevo, 03. 12. 2018. godine

 

 

OBAVIJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU

 

Obavještavaju se studenti koji studiraju po starom nastavnom planu i programu da će se januarsko-februarski ispitni rok, u skladu sa Akademskim kalendarom, održati u periodu:

I rok: od 07. 01 do 01. 02. 2019. godine

II rok: od 04. 02. do 15. 02. 2019. godine

 

Studenti treba da se prijave u Studentsku službu u periodu od 03. do 14. 12. 2018. godine kako bi se mogao napraviti raspored polaganja ispita sa preciznim datumima koji će biti oglašeni 21. 12. 2018. godine.

 

Nakon objavljivanja datuma ispita studenti treba da ispune i isprintaju ispitnu prijavu i predaju je u Studentsku službu najkasnije do 28. 12. 2018. godine.

 

Studentska služba