OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE

UNIVERZIETET U SARAJEVU

ŠUMARSKI FAKULTET

Sarajevo, 08. 10. 2018. godine

 

OBAVIJEST

Nastava za studente 2 i 3 godine I ciklusa te 1 i 2 godine II ciklusa studija, oba odsjeka,

u periodu od 10 do 12. oktobra 2018. godine

će se realizovati u salama hotela Holiday, ulica: Zmaja od Bosne 4

gdje se organizuje Konferencija povodom obilježavanja 70 godina Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

Početak Konferencije je 10. oktobra u 10 sati u Kongresnoj sali. Nakon otvarajuće ceremonije i pozivnih predavanja studenti će prisustvovati prezentacijama po sekcijama vodeći računa o rasporedu nastave tog dana (npr. za predmet Otvaranje šuma – četvrtak sekcija Forest engineering, itd.). Prisustvo studenata je obavezno.

Agenda Konferencije je oglašena na web stranici Fakulteta.

Studenti 3 godine I ciklusa nakon pozivnih predavanja 10. 10. 2018. godine u 14:00 će imati nastavu iz Lovstva na Fakultetu.

Nastava za studente I godine I ciklusa studija će se odvijati u prostorijama Fakulteta prema redovnom rasporedu.

(odluka Kolegija Fakulteta, 08. 10. 2018. godine)

                                                                                             Prodekan za nastavu

Prof. dr. Dževada Sokolović